Попова Александра Константиновна

В 1941-1942 гг. - работница спецкомбината № 2.