Обшарова Елизавета Антоновна, 1904 г.р.

В 1941-1942 гг. - работница спецкомбината № 1.