Боброва Лидия Константиновна, 1903 г.р.

В 1941-1942 гг. - директор спецкомбината № 2.